Chưa có thông tin

LIÊN KẾT WEBSITE
LƯỢT TRUY CẬP
 

 Nội dung thông báo

 
Nghị quyết thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai

Ngày 26/3/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX – kỳ họp thứ 20 ban hành Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc thành lập Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai. (Đính kèm: 03-NQ-HĐND.pdfNghị Quyết số 03/NQ-HĐND)

Thùy Dương

 


Người thông báo:
Ngày thông báo: 05-04-2021
In nội dung

THÔNG BÁO
VIDEO HOẠT ĐỘNG BẦU CỬ
Chưa có dữ liệu - Object reference not set to an instance of an object.
Thư viện video
AUDIO HOẠT ĐỘNG BẦU CỬ
Chưa có dữ liệu
Thư viện audio
THƯ VIỆN ẢNH
     
    Về đầu